De Boomhut: afwezigheden


Ziekjes?


Zieke kinderen horen niet thuis in school.
Indien kinderen afwezig zijn vragen we om even een seintje te geven zodat we de juf kunnen informeren..
+ 32 (0)11 / 621 613 of 0497 381 759

De Boomhut: afwezigheden?

Leerlingen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit betekent dat zij buiten de schoolvakanties altijd naar school moeten komen. Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat kinderen ziek zijn waardoor ze niet aanwezig kunnen zijn op school.

Een afwezigheid van kinderen vanaf 5 jaar dient gewettigd te worden.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een afwezigheidskaart van de school. Is je kind langer afwezig dan is er is een medisch attest vereist.

2 afwezigheidskaarten opeenvolgend gelden niet.
Het weekend telt mee.
De leerling is ziek op donderdag, vrijdag en maandag. Dit zijn 5 opeenvolgende kalenderdagen. Dan is een afwezigheidskaart niet geldig maar is een doktersattest vereist.

Vanaf schooljaar 2022-2023 worden de afwezigheidskaarten van elke leerling in school bijgehouden. Indien je kind minder dan of 3 dagen afwezig is geweest wegens ziekte, krijgt je kind een kaart mee naar huis. Deze kaart wordt gehandtekend terug aan school bezorgd. Van het moment dat we de kaart terug in ons bezit hebben, kunnen we de juiste afwezigheid doorgeven aan Brussel. Indien we de kaart niet erug krijgen, is je kind onwettig afwezig.

Consultaties (bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Je krijgt een afwezigheidsattest van de (tand)-arts.

Uitzonderlijk kan de directeur ook een persoonlijke toestemming geven om een afwezigheid te wettigen. Voor meer info hierover neem je best contact op met het secretariaat.

Er bestaat geen enkele regel die vakantie tijdens de lesweken wettigt. Je kind is altijd onwettig afwezig. De leerkracht voorziet geen extra schoolwerk om te maken tijdens de vakantie. Achterstand in schoolwerk wordt thuis bijgewerkt. De zorguren worden hier niet voor ingezet.

Indien leerplichtige kinderen meer dan 5 halve dagen ongewettigd afwezig zijn is de school verplicht om dit te melden aan het CLB.

Bij niet leerplichtige kleuters is het wettigen van de afwezigheid niet verplicht. Wel dienen ze voldoende dagen aanwezig te zijn om toegelaten te worden in het lager onderwijs.


Contact
Basisschool De Boomhut
Contact
Hamonterweg 136 - 3950 Bocholt
Telefoon
+ 32 (0)11 / 621 613
+ 32 (0)497 / 381 759