Ziekjes?

Indien kinderen in het lager onderwijs afwezig zijn vragen we om even een seintje te geven zodat we de juf kunnen informeren..

+ 32 (0)11 / 621 613

De Boomhut: afwezigheden


Leerlingen zijn leerplichtig. Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat kinderen ziek zijn waardoor ze niet aanwezig kunnen zijn op school. Indien je kind in het lager onderwijs afwezig is, willen we vragen om deze afwezigheid telefonisch aan de vestigingsplaats te melden.


Een afwezigheid van kinderen in het lager onderwijs dient gewettigd te worden.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Het briefje zelf ontvang je van de school en bezorg je na de afwezigheid opnieuw aan de juf of meester.
Is je kind langer afwezig dan is er is een medisch attest vereist.

Consultaties (bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. -

Uitzonderlijk kan er door de directeur ook een persoonlijke toestemming gegeven worden om een afwezigheid te wettigen. Voor meer info hierover neem je best contact op met het secretariaat. -

Indien kinderen in het lager onderwijs meer dan 5 halve dagen ongewettigd afwezig zijn is de school verplicht om dit te melden aan het CLB.
Bij kleuters is het wettigen van de afwezigheid niet verplicht. Wel dienen ze voldoende dagen aanwezig te zijn om toegelaten te worden in het lager onderwijs. De lijst van gewettigde afwezigheden kan je in onze schoolbrochure terugvinden.

Gedetailleerde info kan je terugvinden in het schoolreglement.


Meer info

Contact
Basisschool De Boomhut
Contact
Hamonterweg 136 - 3950 Bocholt
Telefoon
+ 32 (0)11 / 621 613
+ 32 (0)497 / 381 759