De Boomhut: schoolreglement


Goede afspraken voorkomen misverstanden!

In het schoolreglement kan je alle relevante info terugvinden. Wat moet je doen bij ziekte, welke attesten zijn er, wat zijn je verplichtingen, hoeveel bedraagt de schoolrekening, wat is de maximumfactuur enz.... ?

Kortom, een hele bundel om door te nemen. .Kosteloos basisonderwijs en de maximumfactuur.

Materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school kan daar geen bijdrage voor vragen. We denken hier bijvoorbeeld aan handboeken, papier, schrijfmaterialen...

Scholen gebruiken echter vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken, toneel, schoolvoorstellingen, wandelingen (vervoer) zwemmen, schoolreis ...

Om deze onkosten te beperken is er de zogenaamde maximumfactuur in het leven geropen. Voor kleuters is het maximum bedrag €45 per schooljaar. Voor het lager onderwijs is dit bepaald op €85 per schooljaar.

Voor meerdaagse uitstappen (bijv. zeeklassen) gelden andere regels. Meer info hierover in het schoolreglement of op de website van Onderwijs Vlaanderen.


Website Onderwijs Vlaanderen

U kan het schoolreglement in onze schoolbrochure terugvinden.


 

Schoolregelement 2020 - 2021

Contact
Basisschool De Boomhut
Contact
Hamonterweg 136 - 3950 Bocholt
Telefoon
+ 32 (0)11 / 621 613
+ 32 (0)497 / 381 759