De Boomhut: schoolbrochure & ABC leefregels en busregeling


Goede afspraken maken goede vrienden!

In onze schoolbrochure vind je heel veel info terug.
De belangrijkste punten zetten we op een rij:

Het ABC van de boomhutregels.


Afwezig in school:
U bent niet verplicht om de afwezigheid van uw kleuter (vanaf 5 jaar wel) te melden aangezien kleuters niet leerplichtig zijn. Toch vinden wij het fijn om te weten wanneer een kind afwezig is. Indien een leerling afwezig is, moet dit ’s morgens gemeld worden. Maximaal 3 dagen van afwezigheid omwille van ziekte (zonder onderbreking) kunnen gewettigd worden met een schoolkaart. Is de leerling langer dan 3 dagen afwezig, dan is een doktersattest verplicht. Moest u kind om een andere reden niet naar school kunnen komen, dan wordt dit op voorhand besproken met de directie.
Afval:
Wij willen samen werken aan een beter milieu. Koeken worden meegebracht zonder omhulsel en in een koekendoosje. Water zit in een drinkfles. Indien het drankje ’s middag niet een drinkfles kan, vragen wij om het brikje in de boterhamdoos mee naar huis te nemen.
Belonen:
Wij zijn er van overtuigd dat positief gedrag benoemd, bekrachtigd en beloond moet worden.
Computer – Gimme:
Gimme is een digitaal communicatieplatform waar wij gebruik van maken. Er worden geen brieven in de boekentas meegeven. Indien u problemen heeft om zich aan te melden, proberen wij u met raad en daad bij te staan.
Eerbied:
We zijn eerbiedig voor elkaar. We respecteren elkaar zoals we zijn, we respecteren de schoolregels. De leerling mag opkomen voor zijn eigen mening zolang dit op een beleefde manier gebeurt.
Fruitdag:
Woensdag is fruitdag in de school. We kunnen elke woensdag genieten van een heerlijk stuk fruit omdat de school deelneemt aan het project Oog voor Lekkers. Uiteraard mag u elke dag uw kind een lekker stuk fruit meegeven.
Goedendag:
Als wij elkaar tegenkomen, zeggen we op een vriendelijke manier ‘goedemorgen’, ‘goedemiddag’, ‘tot morgen’, ‘fijn weekend’ tegen elkaar. Zo laten we zien dat we samen school maken en dat iedereen erbij hoort.
Huiswerk:
Huiswerk wordt in de agenda genoteerd. Soms kiest de leerkracht er voor om dit extra mee te delen via Gimme. Leerkrachten voorzien voldoende tijd voor huistaken en toetsen. Duo-leerkrachten bekijken samen de inplanning van het huiswerk. Het is belangrijk dat u als ouder vanaf de zijlijn meekijkt. Zo leert de leerling dat het belangrijk is om in orde te zijn met taken en opdrachten. Wanneer u de agenda aftekent, is dit voor ons een teken dat u op de hoogte bent.
In orde zijn:
Wij zijn in orde met de opgegeven taken. Wij willen leerlingen zo voorbereiden op het secundair onderwijs. Indien de leerling niet in de mogelijkheid was om een bepaalde taak te maken, mag u dit altijd noteren in de agenda.
Koeken:
Wij geven de voorkeur aan gezonde, fruitige, tussendoortjes. Koeken zonder chocolade worden in een doosje mee naar school gebracht. Voorzie de koekendoos van een naam. Waarom geen chocolade? Koeken zonder chocolade zijn ‘gezonder’ maar geven vooral minder vuile handen en snoeten.
Kriebelbeestjes: U bent verplicht om de school op de hoogte te brengen als uw zoon of dochter luizen heeft. De school licht de andere ouders op een discrete manier in.
Luisteren:
Wij staan open om naar ieders mening en verhaal te luisteren. Wanneer iemand spreekt, tonen we respect door te luisteren.
Materialen:
Alles wordt gelabeld met de naam van de leerling zodat als er iets verloren gaat, dit terug bezorgd kan worden. Verloren spullen verzamelen wij. Indien u iets kwijt bent, mag u altijd even komen kijken of het in de bak ligt. Wij hebben respect voor elkaars spullen en de spullen van de school.
Op tijd komen:
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op tijd aanwezig zijn in school. Een mooie eigenschap die zeer belangrijk is in het verdere leven en professionele carrière van elk kind.
Plannen:
In orde zijn met taken, opdrachten en toetsen houdt in dat we dit ook leren plannen. Doorheen de studiejaren leren de leerlingen om dit zelfstandig te doen. Het is belangrijk om dit proces vanaf de zijlijn op te volgen. Leerlingen kunnen pas hun taken en toetsen plannen als zij ook weten wanneer dit past binnen het reilen en zeilen van elk gezin.
Rijen:
In de rij staan, geeft aan de leerling een duidelijk signaal dat de tijd van spelen voorbij is en dat we terug naar de klas gaan. Wij gaan ’s morgens, ’s middags en na elke speeltijd in de rij naar de klas. ’s Middags vormen we een rij naar de Oude Pastorij. In de rij zijn we altijd stil.
Snoep:
Voor snoep is er geen plaats in de school.
Speelgoed:
Speelgoed blijft thuis op het kind wachten. Zo kan het niet kwijt of stuk geraken op de speelplaats.
Turnkledij: De kleuters dragen witte turnpantoffels met elastiek. U kan een diertje op de neus van de turnpantoffels tekenen. Als de kleuter de pantoffels aan de juiste voet aan heeft, klopt de tekening. Of 2 stippen die elkaar een kusje moeten geven. Voorzie de pantoffels van naam. In de lagere school dragen de leerlingen het t-shirt met logo van de school en een zwarte short. Tijdens de turnles dragen de leerlingen sportschoenen. Dit zijn niet de schoenen die zij doorheen de dag aan hebben in school.
Uitnodigingen:
Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje of een vriendjesdag worden niet in de school uitgedeeld. Dit gebeurt buiten de schoolpoort.
Verjaardagen:
Wanneer uw zoon of dochter jarig is, wordt dit gevierd in de klas. Wij staan echter niet toe dat er getrakteerd wordt in de school.
Water:
Doorheen de schooldag drinken we enkel water. Tijdens de lessen mogen kinderen water drinken. In de kleuterklassen worden op verschillende momenten van dag een verplicht watermoment gehouden. Je mag je water pimpen met stukjes fruit, munt, komkommer, … Tijdens de middagpauze mag de leerling een niet bruisende drank meebrengen. Frisdranken zijn niet toegelaten.
Zwemmen: De zwemdata staan in de kalender op Gimme. Meisjes dragen in het zwembad een zwempak en geen bikini. De jongens dragen een zwemshort en geen zwemslip. De leerlingen brengen 20 eurocent mee voor het kleedkastje. Voorzie tijdens de koude maanden zeker een muts omdat er geen tijd is in het zwembad om haren te drogen.

Schoolbus


Wij willen u graag een vlotte busregeling aanbieden. Goede afspraken zijn dan essentieel.

Alle regelingen worden rechtstreeks gemaakt met Juf Anja via SMS op het telefoonnummer 0486 38 97 35. Gelieve de nodige afspraken tijdig door te geven. Enkel uitzonderlijke wijzigingen kunnen op het laatste moment nog doorgegeven worden. BUS RESERVEREN:

U kan de bus reserveren tot 20 u vóór de ochtend dat het kind moet opgehaald worden. Dit kan enkel via SMS. Na 20 u worden er geen reservaties meer aangenomen.

BUS AFMELDEN WEGENS ZIEKTE:
U dient de bus te annuleren via SMS voor 7.15 u ’s morgens. Nadien zijn wij genoodzaakt de busrit aan te rekenen.

Met deze afspraken trachten we misverstanden te voorkomen en willen we er voor zorgen dat kinderen op tijd opgehaald worden en ook op tijd thuis afgezet worden.

 

Schoolbrochure 2023 - 2024

Contact
Basisschool De Boomhut
Contact
Hamonterweg 136 - 3950 Bocholt
Telefoon
+ 32 (0)11 / 621 613
+ 32 (0)497 / 381 759