De Boomhut: visie


Waarom kiezen ouders voor “onze Boomhut”? We zijn een moderne school in het gehucht Lozen. We maken gebruik van grote, ruime lokalen ten midden van een groene omgeving. Leerlingen zitten in kleine klasgroepen. Zo krijgen ze meer oefenkansen en kan er meer ingespeeld worden op specifieke noden. We ondersteunen onze leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfstandige individuen met aandacht voor leren leren, welbevinden en betrokkenheid. Iedereen kent elkaar en wordt genomen zoals hij of zij is. Het kleine leerkrachtenteam is goed op elkaar ingespeeld. Informatie wordt snel gedeeld met het volledig team wat de leerling ten goede komt.

Dag kleuter, dag leerling van de lagere school,

Hartelijk welkom of je nu spiksplinternieuw bent of misschien al een paar jaartjes aan onze school vertoeft. Als je hier voor de eerste keer komt, gaat er een ander wereldje voor je open. Je gaat nu erg veel tijd aan school doorbrengen en dat is toch wel even anders dan thuis. Het zal wel wat aanpassing van je vragen want hier gelden andere gewoontes. Je leert samenwerken met andere kinderen en volwassenen. De juffen of de meesters zullen je daarin zo goed mogelijk in begeleiden, samen met je ouders. Als je al wat langer hier bent, voel je je al wat meer thuis in onze boomhut. Toch is elk schooljaar telkens weer een nieuwe start, met een nieuwe juf of meester en dat vraagt toch ook weer even wennen. Wij hopen dat je vol goede moed begint en wensen je veel succes!


Beste ouders

U kiest onze school voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen in onze school. De directie en het personeel zullen hun uiterste best doen om kansen te bieden die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig en ten volle te kunnen ontwikkelen . Uw kind komt aan onze school een bepaalde kennis opdoen in een aantal leerdomeinen. Maar niet enkel het opdoen van kennis is belangrijk. We trachten waarden te beleven en door te geven die van belang zijn voor de toekomst van uw zoon/dochter.
We proberen steeds garant te staan voor een eigentijds en degelijk onderwijs in een christelijk geïnspireerde opvoeding. Wij hopen op een goede samenwerking en zien u als professionele partner in de ontwikkeling van uw zoon of dochter. De school kan haar einddoel niet bereiken zonder de medewerking van de ouders. Jullie dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jullie kind. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Toch is elk schooljaar telkens weer een nieuwe start, met een nieuwe juf of meester en dat vraagt toch ook weer even wennen. Wij hopen dat je vol goede moed begint en wensen je veel succes.

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming van die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken.Wens je meer info over onze visie?

Klik op het pakje op een pdf te openen.
Contact
Basisschool De Boomhut
Contact
Hamonterweg 136 - 3950 Bocholt
Telefoon
+ 32 (0)11 / 621 613
+ 32 (0)497 / 381 759